ഒരു യുഗമോ നൂറു ജന്മങ്ങളോ ?

ഒരു മഴവില്ല് പോല്‍ നിന്‍ കണ്പീലിയില്‍ . . .
വിടരാന്‍ സാധിച്ചിരുന്നുവെങ്കില്‍ ,
നിന്‍ കണ്ണുനീര്‍ പോലും എന്‍ ഹൃദയത്തിനു നനവേകിയേനെ !

മധുരിക്കുന്നതല്ലെങ്കിലും ഞാന്‍ നിനക്ക്
മധുരമുള്ളതായ് തീര്‍ന്നു !
ജീവിതത്തില്‍ നീ നിനക്കായ്‌ മാറ്റിവെച്ച പലതും
എനിക്ക് മാത്രമെന്ന്‍  തീറെഴുതി !

എന്നിട്ടും . . .

ഈ കനല്‍ പതങ്ങളിലൂടെയുള്ള യാത്ര ,
ഈ വഴികള്‍ അനന്തമെന്ന്‍ തോന്നി !

 
കാലം നമുക്ക് ഒരു യുഗം തന്നില്ല !
ദിനങ്ങള്‍ നമുക്കായ് ഒരു അസ്തമയം പോലും   മാറ്റിവെച്ചില്ല !
എന്നിട്ടും . . .

നേരമില്ലാത്ത ഈ ജീവിതത്തില്‍ ,
ദീര്‍ഘമെരെയില്ലാത്ത നിമിഷങ്ങള്‍ ,
നാം വെറുതെ പൊഴിച്ചുകളഞ്ഞുവല്ലോ !
               
ഒരു നിമിഷമായാലും ,  
ഒരു അസ്തമയമായാലും ,
           ഒരു യുഗമായാലും , 
           നൂറു  ജന്മങ്ങള്‍  തന്നെയായാല്‍ പോലും,
           കാത്തിരിപ്പുണ്ട് ഞാന്‍ , ഇവിടെ
           ഈ പ്രണയതീരങ്ങളില്‍ !!!

Labels: , , , , ,